Stranci

 

Obavljanje pravnih odnosa sa institucijama za strance

 

Preispitivanje društvene opasnosti i opozivanje izgona

(Il riesame della pericolositŕ sociale e la revoca dell’espulsione)

 

Uz presudu može da bude izrečen izgon nakon izdržane kazne kao mjera sigurnosti. U tom slučaju, pred kraj kazne nadležni sudija zakazuje sjednicu da bi ispitao Vašu društvenu opasnost kako bi odlučio da li treba ili ne obaviti izgon.

Ako ste imali pozitivno ponašanje u toku jedne od alternativnih mjera, sudija će moći da to uzme u obzir i u odnosu na prestanak društvene opasnosti.

Imate pravo da ostanete u Italiji do dana zakazivanja sjednice i možete da tražite privremenu dozvolu boravka iz tzv. sudskih razloga (per motivi di giustizia), kako biste mogli prisustvovati sjednici; ako ishod sjednice bude negativan, prelazi se na izgon. U svakom slučaju ako u zemlji porjekla rizikujete progon zbog rasne pripadnosti, polotičkih i vjerskih ubjeđenja, pola, jezika, državljanstva i sl. ne možete biti prognani. Također ne bi mogli da budu protjerani maloljetnici, trudnice, porodilje, stranci vjenčani sa talijanskim državljanima ili oni koji žive sa talijanskom rodbinom (do četvrtog stepena srodstva, član 19 Jedinstvenog Teksta o položaju stranaca).

Preporučljivo je ranije navesti postojanje ovih uvjeta obraćajući se pismenim putem u Questuru.

Imajte na umu da izgon može da bude određen i u drugim okolnostima:

kao alternativno rješenje za kazne do dvije godine kada je kazne dogovorena (od strane sudije);

kao administrativna sankcija zbog kršenja zakona o imigraciji;

nakon presuda izrečenih za krivična djela protiv državnika (terorizam i sl.).

 

Obnova dozvole boravka (Il rinnovo del permesso di soggiorno)

 

Ukoliko imate namjeru da ostanete u Italiji nakon izdržane kazne i već imate dozvolu boravka, morate tražiti produženje, obrativši se matičnoj službi (Matricola) ili vaspitaču koji će obezbjediti odgovarajući obrazac koji trbate ispuniti i potpisati, a uprava će ga proslijediti nadležnoj Questuri zajedno sa:

potvrdom o izdržavanju kazne;

dvije fotografije;

taksenom markom od dvadeset hiljada lira;

kopijm ličnog dokumenta;

originalom prethodne dozvole boravka i potvrdom o prihodima koja može da bude zamjenjena i izjavom (autocertificazione).

Ako Vam je dozvola boravka istekla dok ste bili u zatvoru, tražite u svakom slučaju produženje izjavljujući da to niste mogli ranije učiniti zbog “više sile”.

Imajte na umu da se dozvole boravka gotovo nikad ne obnavljaju onima koji se nalaze u zatvoru, ali u svakom slučaju je preporučljivo zauzetise oko produžavanja kako bi se izbjeglo njeno isticanje. Po izlasku iz zatvora moguće je tražiti preispitivanje zahtjeva za obnovu dozvole boravka.

Zatražite od vaspitača kopiju zahtjeva za produženje dozvole boravka i sačuvajte ju: moćićete ju pokazati u Questuri po izlasku iz zatvora kao dokaz da ste se aktivirali oko obnove dozvole boravka prije njegovog isteka.

 

Evropska pravila o izvršenju kazni (Preporuke Komiteta Ministara Evropskog Savjeta od 12.2.87)

 

Sva pravila o izvršenju kazni se moraju primjenjivati nepristrasno. Ne smije postojati nikakav oblik diskriminacije u pogledu rase, pola, jezika, religije, političkih ubjeđenja, socijalnog ili nacionalnog porjekla, rođenja i ekonomskog položaja. Vjerski i moralni principi grupe kojoj pripadate moraju biti poštovani. Prilikom ulaska u institut imate pravo da dobijete informacije u odnosu na život u zatvoru, kontakte sa sudskim vlastima kao i sve ostalo potrebno za poznavanje Vaših prava i dužnosti.

Imate pravo da saopštite Ambasadi ili Konzulatu Vaše zamlje da ste lišeni slobode.

Imate pravo na prevodioca za odnose sa sudovima i javnim službama. Ako je u toku krivični postupak, svi dokumenti koji Vam se uručuju moraju biti prevedeni na Vaš jezik. Mora Vam biti odobreno zadovoljavanje Vaših vjerskih i duhovnih potreba. Ako u institutu postoji dovoljan broj osuđenika koji pripadaju istoj vjeri, mora biti imenovan jedan kvalifikovani predstavnik: on će moći organizovati vjersku službu i obrede kao obavljati pastoralne posjete.

 

Transfer osuđenih lica (Trasferimento all’estero delle persone condannate)

 

1. Kako tražiti premještaj

 

Moguće ja tražiti premještaj u zemlju čiji ste državljanin radi izdržavanja kazne izrečene u Italiji.

Za to morate podnijeti zahtjev italijanskom Ministarstvu Pravde ili pak Ministarstvu Pravde države čiji ste građanin.

Transfer će biti moguć samo ako postoje ovi uslovi:

da ste državljanin zemlje u koju želite biti premješteni;

da je presuda pravosnažna;

da je kazna koju morate izdržati viša od šest mjeseci (na dan prijema zahtjeva od strane Ministarstva Pravde);

da krivično djelo zbog kojeg ste osuđeni predstavlja krivično djelo i po zakonu zemlje u koju želite biti premješteni;

da između Italije i zemlje u koju želite biti premješteni postoji međunarodna konvencija kojom je to predviđeno.

 

2. Šta se dešava nakon premještaja

 

Kazna izrečena u Italiji biće pretvorena u kaznu predviđenu za isto djelo krivičnim zakonom države odrednice. U svakom slučaju Vaša pozicija ne može biti otežana konverzijom (kazna neće biti uvećana). Period proveden u italijanskim zatvorima će biti u potpunosti uračunat u kaznu koja će Vam biti određena.

Moćićete dobiti amnestiju i pomilovanje od strane Italije kao i od strane zemlje u koju ste premješteni. Eventualna revizija procesa ostaje u ekskluzivnoj nadležnosti talijanske države.

 

Ekstradicija (L’estradizione)

 

Vaše izručenje u drugu državu može da bude odobreno samo kada je djelo zbog kojeg se ona traži predviđeno kao krivično djelo u italijanskom zakonu kao i u zakonu zemlje koja traži izručenje.

Izručenje ne može biti odobreno u slijedećim slučajevima:

kada se radi o političkim djelima isključujući genocid;

kada je za djelo zakonom države koja traži izručenje predviđena smrtna kazna (osim u slučaju garancije da ta vrsta kazne neće biti izvršena);

kada je lice čije se izručenje traži već osuđeno na smrt ili ako rizikuje istu kaznu za djela koja nisu navedena u zahtjevu za izručenje.

 

 

Precedente Home Su Successiva