Jeta ne burg

 

Jeta e burgut dhe rapori me operatoret

 

 

Oret e para si i burgosur

 

Ky udhezues ka si qellim per te te ndihmuar te kuptosh se çfare po te ndodh, si duhet te ushtrosh te drejtat qe te jane njohur dhe te njohesh rregullat qe je i detyruar ti respektosh. Ke kaluar ne zyren e regjistrimit, ku te kane kontrolluar dhe marre shenjat e gishtave, fotografit dhe te dhenat e gjendjes civile.

Gjate regjistrimit te pyesin nqs ke probleme me te burgosurit e tjere dhe po pate thuaje per sigurimin tend, shoqerohesh ne seksionin "proteto" te kontrolluar.

Gjate regjistrimit te kane marre leket dhe te gjitha sendet me vlere (unaza,varse etj.)oren, rripin e mesit dhe sende qe duhen te kontrollohen: me pas mund ti kerkosh me ane te kerkeses se shkruajtur drejtuar drejtorit, per kthimin e rripit te mesit, oren (ne qoftese nuk ka vlere me shume se 155 Euro)

dhe sendeve te tjera duke i specifikuar motivin e kerkeses.

Vizitohesh nga doktorri dhe te pyesin se je tosikodipendent; pergjigjja jote eshte e rendesishme sepse varet trajtimi qe te behet me pas.

Pasi te mbarojne veprimet e lidhura me hyrjen, vjen i shoqeruar ne dhomen qe do te vuash denimin.

Polici i burgut te jep nje flete, ne te cilen jane pershkruar te gjitha pajisjet e dhomes.

Para se te firmosesh, duhet te kontrolloj nese te gjitha sendet e pershkruara ne flete jane ne rregull, pasi gjate qendrimit ose ne fund, nese ato s’jane si i ke gjetur i paguan.

Nese ndodhet ne izolim eshte per vendim te gjykatesit dhe do te qendroje ne izolim deri sa te merret nje vendim i dyte.

Informohet per te drejten qe te lajmeroj familjaret (ose persona te tjere te njohur) qe ndodhet ne burg. Kete mund ta beje nepermjet nje telegrami, ose nepermjet nje letre. Shpenzimet e dergimit vijne te paguara nga vete i burgosuri, por nqs nuk ka leke, Administrata merre persiper dergimin e letres (me zarfe te hapur), ose te telegramit.

Ne telegram mund te njoftoj vetem per hyrjen e tij ne burg, ose per trasferimin nga nje burg ne nje tjeter. Mund te kerkoj, me ane te nje kerkese, pullen, letren dhe zarfin, ose nisjen e telegramit mbi shpenzimet e administrates.

Nqs nuk ka nje mbrojtes, te shkoje ne zyren e regjistrimit, ku mund te gjeje regjistrin e avokateve te rrethit.(letra ose telegrami i paragrafit perpara mund ti dergohet edhe avokatit mbrojtes te zgjedhur).

Nqs i burgosuri eshte i huaj mund te kerkoj qe Ambasada ose konsullata e vendit te lajmerohet per arrestimin e tij: kjo behet nga zyra e regjistrimit.

 

Normat e sjelljes

 

Jeta ne burg rregullohet nga: urdherat e leshuara nga Administrata e Burgut dhe rregullorja e Brendshme e vete Institutit. Rregulli dhe disciplina jane kushte kryesore per realizimin e trajtimit edukativ te parashikuar. Pra burgu eshte vendi i rregullave precise. Njohja dhe respektimi i saj sherben per te mos keqesuar gjendjen ne Institucio. Rregullat e burgut parashikojne qe:

Te njohesh normat dhe ligjet qe rregullojne jeten e burgut

Te shohesh te jesh i gatshem per ti zbatuar keto rregulla

Te kesh nje sjellje korrekte ne raport me te tjeret

Mos zbatimi i rregullave, do te thote te marresh nje denim, i cili mund te jete:

Thirje, keshilli (denimi me i lehte)

Paralajmerim.

Perjashtimi nga aktivitetet krijuese dhe sportive maksimumi deri ne 10 dite (nuk mund te shikoni ne salete (dhome e vogel), nuk mund te merini pjese ne aktivitete krijuese; ben perjashtim ndjekja e mesimit ne shkolle).

Heqja e te drejtes se daljes ne ajrosje, per jo me shume se 10 dite.

Perjashtimi nga aktivitetet e perditshme te burgut maksimumi deri ne 15 dite (ky eshte sanksioni me i rende; qendrimi i izoluar ne qeli ; lenia ne ajer dhe per te bere dush vetem per nje ore, i vetem; dhe heqja e mundesise per te blere ushqime me shpenzimet e tua, perveç materialeve te korrespondences).

 

Nje sjellje jo korrekte ben te humbesh zbritjen e denimit te parashikuar per sjellje te mire (quhet lirim i parakohshem dhe eshte 45 dite ne gjashte muaj).

Keshtu per te mos pasur pasoja te pakenaqshme, duhen evituar sjelljet e papranueshme, qe jane treguar ne rregulloren zbatuese :

 1. Neglizhenen e pastertis per vete dhe per ambjentin ku rri ;

 2. Te largohesh pa justifikim nga vendi ku te kane caktuar;

 3. Mos zbatimi i rregullave kur punon;

 4. Te sillesh keq me te burgosurit e tjere;

 5. Lojra ose aktivitete te tjera qe si lejon rregullorja e burgut ;

 6. Stimulimi i semundjes;

 7. Trafiku i gjerave qe disponon;

 8. Mbajtja ose trfiku i gjerave qe s’lejohen, ose lekeve;

 9. Komunikimi me ambientin e jashtem ose te brendshem ne rastet e paraqitura ne numrin 2 dhe 3 te pikes se pare te nenit 33 te ligjit ;

 10. Aktet e skenat e papelqyshme (burgu, qelia eshte vend publik dhe raportet seksuale nuk lejohen) 

 11. Kercenimi i shokeve ose dhuna ndaj tyre.

 12. Fallsifikimi i dokumentave te leshuara nga Administrata dhe i jane dhene te burgosurit.

 13. Vjedhja ose demtimi i sendeve qe i perkasin administrates;

 14. Mbajtja dhe trafiku i istrumentave qe sherbejne per tu ofenduar;

 15. Te sillesh keq ndaj punonjesve te burgut ose te personave te tjere qe ndodhen ne istitut per punera te ndryshme ose per visita;

 16. Mos zbatimi i uredhave te dhena ose rregullave e pajustifikuar;

 17. Vonesa e pajustifikuar ne rihyrjen e parashikuar ne nenin 30, 30 ter, 51, 52 e 53 te ligjit.

 18. Pjese marra ne rremuja ose ne rivolta;

 19. Organizimi i rremujave ose i revoltave;

 20. Arratisje;

 21. Te gjithe faktet qe ligji i parashikon si faje, bere ne dem te shokeve te punonjesve te burgut ose vizitatoreve.

 

Personeli i institutit

 

Duhet ti drejtohesh Gardianeve (ose punonjesve te tjere) duke perdorur fjalen "ju" edhe ato jane te detyruar te pergjigjen ne te njejten menyre dhe te drejtohen duke permendur mbiemrintuaj. Si rregullnuk mund te njohesh emrat e personelit te policise se burgut keshtu i drejtohesh sipas grades qe kane:

 

Rojtar burgu (spaleta pa grade ose me nje shigjete te kuqe);

Asistent (spaleta me dy ose tre shigjeta te kuqe );

Pergjegjes (spaleta me nje ose me shume shufra argjenti);

Inspektor (spaleta me nje ose me shume pesekendesha argjenti)

Komandant (spalata me nje vize dhe dy pesekendesha te argjente).

 

Pervec punonjesve te policise ne burg ndodhen dhe punonjes te tjere:

Drejtori;

Zevendes drejtori;

Punonjesit e fushes se petagogjise;

Psikologet;

Psikiatret;

Asistentet sociale;

Punonjesit per sherbimet toksike;

Asistentet vullnetare;

Mesuesit;

Prifti;

Drejtuesi i shendetesise;

Mjeket

 

Mund te pyesesh per te pasur nje takim me punonjesit e siperpermendur nepermjet nje kerkese me shkrim drejtuar drejtorise. Ligji i Burgut tejep mundesin qe te hyshe ne kontakt dhe me magistratin qe ndjek çeshtjen dhe me kryetarin e qytetit per burgjet, mund te kerkosh qe te flasesh vete me ato, ose mund ti dergosh kerkesen te shkruajtur. Po spate per ti shkruajtur, Administracioni eshte ne dispozicion qe ti japi. Mund ti nisesh dhe nje leter me zarf te mbyllur, dhe te shkruash qarte kujt ja dergon, duke shkruajtur mbrapa emrin tend.

Kerkesat per tu transferuar ne nje burg tjeter duhet tja dergosh, me anen e burgut:

Kryetarit te rrethit per burgjet kur ti kerkon te transferohesh ne nje burg tjeter po te kesaj krahine;

Ministrit te Drejtesise – Departamentit te Administracionit Penitenciare, kur ti kerkon transferimentin ne nje burg jashte kesaj zone.

 

 

Takimet, telefonatat dhe posta

 

Ke te drejten e gjashte takimeve ne muaj nga nje ore per secilen, me familjaret ose bashkejetuesit. Ne raste te vecanta (per keto raste duke saktesuar motivi me ane te nje kerkese drejtuar Drejtorit) takimet mund te behen edhe me persona te tjere.

Takimet mund te zgjasin edhe me shume se nje ore: Nese nuk ben takime shpesh ose nese familjaret vijne nga larg mund te kerkosh te besh te gjitha oret qe te takojne ne nje muaj ne nje takim te vetem.

Deri sa je i padenuar autorizimin e takimeve e jep gjykatesi qe ka ceshtjen, pas procesit te shkalles se pare autorizimin per takime e jep Drejtori i burgut.

Njehere ne jave mund te telefonosh familjaret ose bashkejetuesit, gjithmone pasi te marresh autorizimin nga :

Gjykatesi i ceshtjes, deri ne fuud te shkalles se pare

Gjykatesi i Mbikqyrjes, pas gjykimit te shkalles se pare e deri sa ky gjykim nuk do te jete perfundimtar.

Drejtori i burgut kur gjykimi eshte perfundimtar.

(Kerkesa i paraqitet Drejtorise se Burgut e cila ja transmeton autoriteteve kompetente)

 

Edhe nese vjen nga nje burg tjeter, nga i cili telefonante familjaret, duhet te kerkoje autorizim te telefonoje ne kete burg dhe duhet te prese disa dite para se ta marre ate.

Menjehere pasi merr autorizimin mund te kerkoje me ane te nje kerkese, te beje nje telefonate duke saktesuar oret kur kerkon te flase. Njekohesisht duhet te shenoje ne kerkese edhe ne cfare gjuhe do te flase ne telefon, n.q.s. behet fjale per nje gjuhe te huaj nga italishtja.

Te denuarit pe faje te parashikuara ne piken 1 te nenit 4 bis. O.P., kane te drejte vetem kater takime dhe dy telefonata ne cdo muaj. Ne keto raste ne qofte se i denuari ka nevoje te beje me shume takime, mund ti kerkoje drejtorit te burgut qe ti jape takime duke i shpjeguar mire motivet (psh. per te mbajtur lidhjet me familjen).

Mund te marre deri ne kater pako ne muaj te sjellla nga personat qe kane takime me te, ose me poste, dhe brenda duhet te kene ushqime, veshmbathje dhe carcafe personale me nje peshe maksimale deri 20 kg. Duhet te kene parasysh qe cdo pako postale te permbaje cdo lloj gjeje (te ndryshme nga materialet didaktike).

Mund te marre libra (jo me kopertine te trashe), revista apo materiale te tjera te gjitha brenda peshes se parashikuar. Veshje dhe kepuce te mbushura mund te mosjepen pasi eshte i veshtire kontrolli ose nuk jane te lejueshme.

Mund te marre posten gjithmone. Ne letra duhet te shkruaje gjithmone emrin dhe mbiemrin. Gjykatesi mund ta kontrolloje posten: ne keto raste lajmerohet i denuari dhe letrat qe i vijne dhe ato qe dergon kane vizen e censures (kur eshte ne censure eshte mire qe zarfin qe dergon te mos e mbylle).

 

Shpenzimet

 

Ne zyren e matrikulles ku kane terhequr leket shpejt u jepet nje libreze e llogarise rrjedhese ku eshte shenuar shuma e lekeve qe ka pasur ne dispozicion ne momentin e arrestit, aty shenohen dhe te gjitha hyrjet dhe daljet e lekeve. Leket mund te vijne nepermjet mandat pageses postale ose mund te depozitohen tek roja e burgut. Eshte e ndaluar marrja e lekeve me korrespondence.

Pervec tre vakteve qe jep burgu, per te ngrene mund te bleje edhe ushqime te tjera dhe te gatuaje (duhet qe ushqimet te gatuen lehte) me nje furnele me gaz te tipit kamping qe e blen me shpenzimet e veta. Te burgosurit e fese muslymane mund te kerkojne me ane te nje kerkese qe te kete "ushqim per muslimanet".

Mund te bleje te gjitha produktet (ushqime, ilac rrobash, kartolina, cigare etj.) qe gjenden ne listen e paraqitur ne cdo seksion. Nese duan produkte te tjera te cilat nuk jane ne listen e shpenzimeve, mund te kerkojne me ane te nje kerkese e cila mund ti autorizoje ne raste te vecanta.

Mund te harxhoje jo me shume se 424 EURO ne muaj (106 EURO ne jave), per te blere te gjitha ushqimet qe ndodhen ne listen e shpenzimeve, ato nepermjet kerkeses, per te derguar telegrame dhe per te telefonuar.

 

Kerkesat

 

Kerkesa eshte nje model shkrimi qe sherbimi per ti kerkuar drejtuesit :

Takim me Drejtorin

Takim me Komandantin

Takim me pergjegjesin e zyres se komandes

Takim me pergjegjesin e zyres se matrikulles (nese ka probleme me gjykaten)

Takim me Drejtorin e Pedagogeve

Takim me asistent sociale C.S.S.A. (po ka probleme nga jashte)

Takim me punonjesit e Ser. T. ( nese eshte toksikopendent)

Takim me Psikologun

Takim me priftin

Takim me asistent vullnetar te autorizuar

Per blerjen e produkteve qe nuk gjenden ne listen e shpenzimeve (Mod. 72)

Nje ndihme ne lek nese eshte pa leke (per produkte per higjenen, per pulla, etj.)

Libra me te drejte kthimi nga biblioteca

Nderrim qelie ose seksioni

Per te marre pjese ne kurse shkollore ose aktivitete te tjera

Tjeter.... (shpjego mire motivin, shkruaj edhe mbrapa kerkeses nese nuk te del pjesa perpara).

 

Modelin e kerkeses ia kerkon punonjesit te rojes qe sherben ne kete seksion.

Pervec kerkeses jane ne dispozicion edhe modele te tjera ne te cilat i denuari kerkon:

Telefonata me familjaret ose bashkejetuesit

Perfitimet e parashikuara ne rregulloren e burgut

 

Pervec kerkesave qe i poston ne kaseten e postes, te gjitha kerkesat e tjera, dergohen ne zyren e matrikulles. Per te shkuar ne matrikull duhet te prenotohesh duke i dhene emrin punonjesit te rojes se seksionit. Nese deshiron te komunikoje me Drejtorin ose Komandantin per nevoja ose probleme te vecanta mund ti dergoje leter ne zarf te mbyllur (nuk ka nevose per pulle).

 

Shkollat, formimi profesional, aktivitetet kulturore dhe sportive

 

Ne burg organizohen kurse shkollore te karakterit profesional, por edhe aktivitete te ndryshme kulturore dhe sportive. Jane pjese e rendesishme "e rruges se kryer" qe punonjesit te vezhgojne, keshtu nese lejohen te marrin pjese ne keto aktivitete duhet te impenjohen me seriozitet dhe korrektesi.

Keto aktivitete ndihmojne per te mesuar mire gjuhen italiane dhe te ndihmojne te perfitosh njohuri teknike qe do te jene te dobishme kur te jesh i lire (nga perdorimi i kompjuterit ). Nese i ndjek mire kurset dhe pajiset me diplome dhe nese me punonjesit e burgut krijon raporte te mira atehere mund te krijohet mundesia e gjetjes se nje pune jashte burgu.

Per te marre pjese ne kurse mjafton te behet nje kerkese, por duhet te kihet parasysh se behen seleksionime (vendet e lira jane me pak se kerkesat) dhe mund te mos pranohet.

Pjesmarrja ne aktivitetet kulturore ndihmon ne thyerjen e monotonise se jetes se burgut, jep mundesi per njohje me njerez te rinj dhe mesimin e gjerave te nevojshme.

Duhen pasur kujdes lajmerimet tek porta dhe nese do te marre pjese ne nje aktivitet qe i intereson duhet te shkruaje: "kerkoj te marr pjese ne kursin e .....".

 

Qendra e sherbimit social per te rriturit (C.S.S.A)

 

Jashte burgut ndodhet nje zyre e administrimit te burgut qe perbehet nga asistente sociale, nga nje drejtor i sherbimit social dhe nga personeli i policise se burgut. Detyra e tyre eshte te ndihmojne te burgosurit si brenda ne burg ashtu dhe jashte burgut. C.S.S.A-ja ndihmon personat qe ndodhen ne burg dhe personat qe ndodhen me masa alternative, si dhe luan rolin e nderlidhesit me familjet e te denuareve (familiare, pune dhe sherbim) si dhe i mbeshtesin ata.

 

Brenda institucionit te vuajtjes se denimit

 

 1. Ne burg organizohen aktivitete te kontrolluara dhe trajtimi i te denuareve kryhet ne bashkepunim me punonjesit e tjere te burgut. Sidomos per keto aktivitete asistentet sociale vijne per te dhene informacione per historite e te denuareve ne zonat sociale, si dhe te familjes nga e cila vjen. Per kete organizohen aktivitete per ti ndihmuar. Aktivitetet e kontrolluara organizohen dhe nga drejtoria e burgut ose C.S.S.A-ja.

 2. Nderhyrjet e ndihmesave per raste problematike reale te raportit me familjet ose me te afermit. Disa nga keto nderhyrje i kerkojne te denuarit me anen e kerkese qe shkon ne zyren e edukimit dhe i jepet per kompetence C.S.S.A-se.

 3. Marra pjese ne aktivitetet brenda burgut nepermjet nje komisioni.

 

Ne territor

 

 1. Hetimet e anetareve te familjes mbi kerkesen e Gjykates se ndjekjes se ceshtjes, per te vleresuar kerkesen e mases alternative ne burg.

 2. Bashkepunim me te tjeret C.S.S.A

 

Respektimi i masave alternative te burgut

 

 1. I besohet me prove sherbimit social: Ndihmesi social eshte i ngarkuar te kontrolloje menyren e sjelljes, duke i kerkuar gjykatesit te ndjekjes se ceshtjes per ti ardhur ne ndihme.

 2. Besimi me prove (gjysem denimi) : ndihmesi social i jep zyres se drejtorise permiresimet e sjeljes se te denuarit duke pare gjithmone funksionin e dyfishte te ndhmes dhe gatishmerise.

 3. Te tjera masa alternative apo masa te sigurise : ndihmesi social pershkruan problemet qe jane te lidhura me jeten shoqerore te te denuarit.

 

Sherbimi per toksikopendentet (Ser.T.)

 

Ser.T. merret me cdo person qe deklaron se eshte i varur nga droga ose alkooli. Nuk eshte e nevojshme te kete rezidence ose te kete i kuruar ne Ser.T. tjeter. Nese ti perdor drogen ose alkoolin duhet ti thuash doktorit kur ben viziten e pare ose kur te mundesh dhe keshtu shkruesh ne Ser.T.. Nese ti po kurohesh ne ndonje Ser.T. , pas nje controlli te shpejte te jepet ilaci qe te nevoitet. Nese kerkon te flasesh me Ser.T. atehere mund ti paraqisesh kerkesen doktorit qe ndodhet aty.

 

Cfare mund ti kerkosh Ser.T. ?

 

Kontakt me Ser.T.

Hapjen e nje programi per percaktimin e nje ndihme ne burg

Kontaktin me Terapistin

Futjen ne grup per trajtim

Vleresimin e ndihmes se psikologut

 

Shoqata e Klubit te Alkoolisteve ne trajtim (A.C.A.T.)

 

Eshte nje shoqate vullnetare qe punon ne burg me aktivitet neper klube per trajtimin e te alkoolizuarve (C.A.T.) brenda burgut. C.A.T. punon me mbeshtetjen ekologjike shoqerore (metoda Hudolin) dhe ndihmon personat per te perballuar problemin e pirjes se alkoolit, nepermjet mbledhjeve duke diskutuar neper grupe dhe duke shprehur solidaritet dhe mimesi. Arsyeja e kesaj ndihme u jep mundesi te alkoolizuarve te punojne per te ndryshuar stilin e jetes dhe per te perballuar sa me mire te ardhmen. Ne cdo C.A.T. ndodhet nje ndihmese. Takimi behet nje here ne jave dhe zgjat nje ore e gjysem.

Per te marre pjese ne C.A.T. duhet te besh nje kerkese dhe me pas vijne per te bere nje takim per te vleresuar gjendjen. Kush mendon qe ka probleme me pirjen e alkoolit dhe kerkon te mos pije me mund te flase me vullnetaret ose me edukatoret ose akoma me mire me Psikologun dhe nga te gjithe do te kete informazione qe i nevojiten.

Mirembajtja e shendetit ne burg

 

Ne burg hapesira e kufizuar dhe bashkejetesa e detyruar sjelli rreziqe per shendetin. Lexoji keto keshilla te sjelljes dhe shendeti yt do te jete i forte.

 

Rregullat e pergjithshme per nje jete sa me te mire

 

Ne qofte se rri ne krevat gjithe diten, naten nuk mund te flesh. Mundohu te zgjohesh heret ne mengjes dhe te besh levizje: edhe ne qeli mund te besh gjimnastike. Me pas dil ne ajrosje, rri ne diell; ben mire per trupin dhe te shton humorin.

Kujdesu per ushqimin, mos konservo ushqimet me skadence (mish, qumesht etj.), sidomos ne vere qe ben ngrohte.. Qeroi frutta dhe laj sallaten. Ne qofte se ke probleme me ngrenien e ushqimit ose me pertypjen kerkoi doktorit te kontrolloje mire gjendjen tende dhe te te jape diete per ushqimin.

Mos pi vere, dhe mos merr psicofarmaci ose metadone; keto te krijojne deme te medha fizike dhe mentore me pasoja disciplinare. Eshte e ndaluar te grumbullosh vere me teper se gjysem litri. Ate qe merr ne dite duhet ta konsumosh.

Vetdemtimi (prerjet, te hash brisqe roje ose te pish varikine etj.) eshte ndikim negativ per observacionin tend. Te drejtat e tua i kerkon ne baze te ligjit duke ju drejtuar personave kompetente, kurse me vetdenimin nuk arrin te marresh ate qe kerkon.

Te besh tatuazhe eshte e ndaluar sepse perdoren gjilpera dhe instrumenta te tjera qe nuk jane te sterilizuara dhe sjellin semundje te renda.

Ne burg raportet seksuale jane te ndaluara. Sic e thame edhe me lart ato mund te jene mjet per transmetimin e semundjeve AIDS, Hepatit B, Sifiliz.

Mos nderro sende te higjenes personale (brisqe, furca dhembesh, mbathje, corape etj.) me te denuarit e tjere. Edhe nepermjet tyre mund te marresh semundje si Hepatit, Zgjebe apo semundje te lekures.

Mbaje hapur sa me shume dritaren e elise per nderrimin e ajrit.

 

Rendesia e higjenes

 

Kur te japin furnizimin controllo dyshekun, jastekun, carcafet dhe gjerat e tjera qe te jene te paster.

Kur hyn ne qeline e re pastroje mire edhe nese duket e paster.

Po nuk pate leke kerkoji administrates produkte per pastertine personale dhe pastrimin e qelise (me ane te kerkeses).

Mbaj paster raftet e ushqimeve, pastro lavamanin dhe banjen.

Mos hy ne dush zbathur se rrezikon te marresh semundje lemure. Eshte e keshillueshme te besh dush cdo dite ose sa here te lejohet (dushi sherben vetem per tu lare dhe jo per larje rrobash ose te rruhesh).

 

Rregullat per pastrimin

 

Si rregull duhet te kujdesesh vete per pastertine tende dhe te qelise ku rri. Dushi behet cdo dite dhe vecanerisht pas palestres, shkolles ose punes.

 

Marredheniet me sherbimin sanitar

 

Kur hyn ne burg te bejne disa analiza dhe mjeku te pyet nese do te besh analizen per HIV. Menyra me e mire per te mbrojtur shendetin eshte qe ta besh kete analize. Mjeku te pyet edhe nese je toksikopendent. Nese je i deklaruar perfiton asistencen e punonjesve te Ser.T.. Ne qofte se nuk je deklaruar kur ke hyre ne fillim deklaroje sa me shpejt te jete e mundur (shenohu per vizite tek mjeku), keshtu mund te marresh kurimet e castit. Rezultatet e shendetit tend ruhen sekret nga mjeku, pra hyn ne sekretin profesional te mjekut. Nese ke ndonje lloj semundje pa asnje lloj problemi.

Sherbimi sanitar i burgut nuk furnizon vetem me ilace por dhe me vizita profesionale (dentist, okulist, infeksionist, kardiolog etj.) analiza klinike, shtrim ne qendra klinike. Nese ke nevoje kerko dhe do te perfitosh keto sherbime. Per tu vizituar tek mjeku i burgut duhet te prenotohesh ne darke duke i dhene emrin dhe mbiemrin punonjesit te rojes se seksionit pastaj takon mjekun te nesermen.

Kur ke dhimbje te menjehershme lajmero punonjesen e seksionit qe te lajmeroje menjehere mjekun, keshtu perfiton urgjente. Infermieri nuk mud te te nderoje dot ilacet ne qofte se ke probleme. Persa i perket ilaceve duhet te lesh nje vizite tek mjeku dhe ti shpjegosh problemin.

Ilacet duhet ti konsumosh ne momentin qe ti jep infermieri. Eshte e ndaluar te grumbullosh ilace dhe tia japesh te denuarve te tjere. Mund te vizitohesh edhe nga nje mjek i jashtem me shpenzimet e tua. Duhet ti besh kerkese Drejtorit per te dhene autorizimin e hyrjes per mjekun duke i shpjeguar motivin e vizites.

 

 

Home Su Successiva