Gjoba dhe shpenzimet

 

Mardheniet e raportit ekonomik me institucionin

 

 

Gjobat dhe forma te tjera gjobe
(ndryshimi ne liri te kontrolluar ose ne pune te domosdoshme)

 

Denimet sekondare mund te quhen "gjoba" ose "ammende". Jepen ne fund te denimitdhe shoqerojne denimin ose jane bashke me denimin. Shume faje parashikojne si denim me burg, dhe denimet sekondare Psh per faje per droge ose kontrabande, ligji parashikon gjoba shume te renda.

Keto denime mund te jepen edhe kur ben nje rikorso ne kasacion dhe ky i fundit (deklaron "inammissibile").

Kur sje ne gjendje per te paguar gjobat atehere me ane te zyres kjo kalon ne nje denim zevendesues qe eshte liri e kontrolluar.

çdo page per 38.73 Euro nga fajet qe ske paguar, zevendesohet me nje dite liri te kontolluar, ose per nje pune sociale, qe nuk duhet te duroj me shume se:

1 vit se zevendeson gjoben;

6 muaj se zevendeson nje ammenda.

Lirine e kontrolluar e ben pasi ke mbaruar denimin dhe ka disa rregulla qe i vendos Gjykatesi i Sorveliances: te prezantohesh çdo dite ne rajon, nuk del dot jasht vendit ku ke banimin, etj. Ekziston mundesia ne çdo moment qe ta ndalesh kete lloj denimi duke paguar gjoben.

Ne qofte se nuk i respekton te gjitha keto rregullat e lirise te kontrolluar dhe te punes te domosdoshme, qe te jane dhene nga Gjykatesi, ditet qe te ngelin nga denimi keshtu zevendesuese, do i paguash ne burg.

Zevendesimi i denimeve sekondare me liri te kontrolluar ose me pune te domosdoshme sherben per te huajt qe jane denuar me espuls ne vendimin, mund te banojne ne Itali deri nefund te denimit te percaktuar.

Se don te paguash gjoben per mos me bere burgun, por ne momentin nuk je ne gjendje te mire ekonomike, mund te kerkosh ta paguash me rate kete shume te lekeve duke ju drejtuar me nje kerkese Magjistratit te Sorveliances. Çdo rate nuk mund te jete me pak se 15.49 Euro dhe smund te jene me shume se tridhjet rate. Mund ta shtyesh dhe per gjashte muaj pagesen e gjobes se parashikon qe ne ate moment je ne gjendje ta paguash.

 

N.B. Per keto denime sekondare (gjoba e ammende) nuk mund te kerkosh ne asnje rast qe te falet.

 

Shpenzimet e proçesave dhe te qendrimit ne burg

 

Kur denimi eshte difinitiv te vjen pagimi i shpenzimeve te proçeseve se bashku me ate te avokatit te zyres (ne qofte se nuk ke marre avokat paguar nga shteti).Tëe vjen dhe pagimi i shpenzimit ditor e jotja qe eshte 1,80 Euro ne dite. Kjo shifer dhogarit pagen e ushqimit plus materjaleve qe furnizon burgu qe jane dysheku, çarçafet, pjatat, luget, etj.

Per mbulimin e ketyre dy shpenzimeve i pergjigjesh me te gjithe pasurine qe ke (vetem te nje pjese te pages te punes edhe qe ke punuar ne burg, dhe te pensionit qe nuk mund te preken).

Ne qofte se nuk je ne gjendje te paguash shpenzimet, mund te kerkosh qe shpenzimet e proçeseve ose te qendrimit ne burg ti mbajne vetem atehere kur punon te tjera jo. (Edhe qe je ne gjendje te keqe ekonomike, eshte shume e domosdoshme qe ju te jeni sjelle mire gjate kohes te burgut).

Ne qofte se kerkesa te pranohet nuk do ti paguash me keto shpenzime. Ne çdo rast do paguash shpenzimet e qendrimit te ketyre muajve ne burg qe ke punuar.

Per te mos i paguar shpenzimet e qendrimit ne burg duhet ti besh nje kerkese Gjykatesit te Sorveliances ku ky i fundit shikon qendrimin qe ke mbajtur gjate kohes se vuajtjes se denimit.

Se ti je difinitiv, pagesa qe punon ne burg eshte e ndare ne fonde te disponueshem qe shkojne kater te pestat dhe nje e pesta kalon ne fondo vinkolato.

Fondi vinkolato nuk mund te sekuestrohet per pagimin e gjobave ose shpenzimeve te burgut o per shpenzimet e proçesave. Fondi vinkolato eshte ne dispozicionin tend kur te mbarosh denim, ose mund te jepet per raste te veçanta kur ngel pa leke dhe me nje kerkese qe i ben Gjykatesit qe nje pjese te ketyre lekeve te kaloj ne fond te disponueshem, duke i shpjeguar perse te nevojiten keto leke.

 

Pagimi i demit

 

Kur faji qe ke bere i ka shkaktuar dem personave te tjere dhe ato vijne ne proçes si ane e ofenduar atehere duhet ti paguash. Pagimi i demit vendosur nga Gjykatesi behet duke shikuar pasurine tende qe ke, ose te mbahet dy te pestat (duke perfshire shpenzimet e qendrimit) ne busten e pagimit. Pagimi nuk mund te nderrohet me lirine e kontrolluar ose variante te tjera.

N.B. Pagimi i gjobave dhe shpenzimet e proçeseve dhe qendrimit ne burg (per ate qe gjendet ne gjendje te mire per te paguar) eshte e domosdoshme per te marre lirine me kusht ose faljen.

 

Te regjistohesh ne Collokament (zyra e punes)

 

Se kerkon te punosh duhet te shkruesh ke lista e te papuneve, duhet ti besh kerkesen zyres te punes te qytetit ku ndodhesh ne burg.

Kerkesa per tu shkruajtur ne listen e te papuneve mund ta besh dhe me ane te postes:

kerkesa duhet te jete e plotesuar me firmen e Drejtorit te burgut;

çertifikaten e burgut;

librezen e punes.

Libreza e punes te kthehet mbrapsh.

Brenda 30 nentorit te çdo viti duhet te kujtohesh te kerkosh rinovimin, perndryshe hiqesh nga lista e te papuneve, mund dhe te kerkosh dhe terheqen e rinovimit vjetor duke i shpjeguar problemet qe ke ne burg.

Pas burgimit ke mundesi te rimarresh vjetersine e papunsise duke u paraqitur ne zyren e punes me çertifikaten tende, kohen e burgut qe ke bere, leshuar nga Drejtoria e burgut. Kush ne burg eshte kualifikuar mund te kerkoj qe ti regjistrohet ne librezen e punes duke i bashkengjitur nje kopje te dipllomes leshuar nga istituti i formacionit profesional te njohur.

Libreza e punes i kerkohet qytetit ku ke banimin edhe me poste, ne rast se te ka humbur mund te kerkosh nje dublikate duke denoncuar humbjen.

 

Njohja si i papune

 

eshte nje ndihme e perkoheshme e barabarte me 30% e pages mujore qe paguhet nga I.N.P.S. dhe ekzistojne dy tipe: urdherushme dhe pakesushme.

urdherushme i takon kush ka punuar jo me pak se 52 jave ne dy vjetet e fundit dhe eshte regjistruar per jo me pak se dy vjet ne Sigurimet Shoqerore. Skadenca per berjen e kerkeses eshte 68 dite pasi je pushuar nga puna, ose 98 dite pasi ke lene punen.

Pakesushme i takon te gjitheve punetoreve stagionale e prekare, qe shumica jane dhe te burgosur: duhet te kesh punuar 78 dite ne vit gjithmone te jeshe regjistruar ne dy vjetet e fundit ne I.N.P.S..

Kjo kerkese behet brenda 31 marsit te vitit qe ke punuar dhe nuk prish pune edhe pse punon ne kete periulle.

 

Precedente Home Su