RE croato

 

IZVOD OSNOVNIH PROPISA PRAVILNIKA O KAZNENIM

ODREDBAMA I MJERAMA O LIŠAVANJU I OGRANIČAVANJU SLOBODE

 

 

 

Članak 1

(Intervencije u postupcima)

 

Pod postupcima prema okrivljenim osobama podvrgnutim mjerama lišavanja slobode podrazumijevaju se intervencije kojima se okrivljenima daje oslonac za njihove humane, kulturne i profesionalne interese.

Postupak za ponovnu edukaciju osuđenih i interniranih upućen je, osim toga, i na poboljšanje procesa modifikacije uvjeta i osobnoga vladanja, kao i familijarnih i socijalnih relacija koje su prepreka jednoj konstruktivnoj socijalnoj partecipaciji.

Odluke ovoga Pravilnika koje se odnose na okrivljenog važeće su i za osobe koje su podvrgnute istrazi.

 

 

Članak 2

(Sigurnost i poštivanje pravila)

 

Red i disciplina u kaznenim institutima garantiraju sigurnost koja konstituira uvjete za realizaciju cilja kad se govori o postupcima prema zatvorenicima i interniranim osobama. Direktor instituta osigurava održavanje reda i poštivanje pravila uz pomoć osoblja zaposlenog u kaznenom institutu a naravno uvijek zavisno od njihovih radnih zadataka.

Izostavljeno

 

 

Članak 5

(Kontrola magistra za nadzor nad organizacijom instituta)

 

Magistar nadzora u izvršavanju svojih funkcija, tj. kontrole, dobija putem posjeta i razgovora, a ako je to potrebno i putem pregledavanja dokumenata, direktne informacije o pružanju raznih usluga u institutu kao i informacije o postupcima prema zatvorenim i interniranim osobama.

 

 

Članak 6

(Higijenski uvjeti i osvjetljenje prostorija)

 

Prostorije u kojima zatvorenici i internirani provode najviše vremena moraju biti higijenski adekvatne.

Prozori u sobama moraju dozvoliti prolaz svjetlosti i prirodnog zraka. Nije dozvoljeno koristiti sredstva koja bi onemogućila taj prolaz. Samo u izuzetnim slučajevima i zbog dokazanih sigurnosnih razloga mogu se koristiti određena sredstva postavljena ne previše blizu zidova zgrade a koja u svakom slučaju dozvoljavaju direktan prolaz zraka i svjetlosti.

Postoje prekidači za vještačko osvjetljavanje soba kao i za funkcioniranje radija i televizije, kako s vana za osoblje instituta, tako i unutra za zatvorenike i internirane. Osoblje instituta sa vanjskim prekidačima može da isključi svjetlost unutar soba, ukoliko za to postoje razlozi odnosno kada korištenje svjetla remeti red među zatvorenicima i interniranim.

Za noćne kontrole osvjetljenje kojim se služi osoblje instituta mora biti manjeg intenziteta.

Zatvorene i internirane osobe koje su dobre tjelesne i psihičke kondicije brinu se osobno za čistoću njihovih soba i relativnih higijenskih servisa. Za čistoću soba daju im se na raspolaganje za to adekvatna sredstva.

Za čistoću soba u kojima borave osobe koje ne mogu same da se brinu o čistoći, Uprava zavoda se poziva na rad ostalih zatvorenika i interniranih za što isti primaju i naknadu.

Ukoliko logistični uvjeti to dozvoljavaju daju se na raspolaganje i odjeli za nepušače.

 

Članak 7

(Higijenski servisi)

 

Higijenski servisi postavljeni su u prostoriji koja se nalazi u neposrednoj blizini sobe u kojoj borave zatvorenici i internirani.

Prostorije u kojima se nalaze higijenski servisi moraju imati toplu i hladnu vodu, lavabo, tuš a posebno za ženske institute i bide zbog higijenskih potreba zatvorenih i interniranih.

Higijenski servisi, lavaboi i tuševi u adekvatnoj mjeri moraju osim toga biti postavljeni u blizini prostorija i mjesta gdje zatvorenici provode najviše vremena zajedno obavljajući raznorazne aktivnosti.

 

 

Članak 8

(Osobna higijena)

 

Predmeti koji su potrebni za čistoću i njegu osoba indicirani su na tabelama u njihovom kvantitetu i kvalitetu a različiti su za žene i muškarce, što je određeno ministarskom odlukom.

Za muškarce i žene su organizirane frizerske i brijačke usluge kojima se zatvorenici mogu poslužiti periodično zavisno od potreba.

U prostorijama za noćenje dozvoljena je upotreba električnog brijača.

Unutarnji pravilnik predviđa raspored i modalitete za upotrebu brijačkih i frizerskih usluga kao i vremenski raspored dnevnog korištenja tople vode.

Obaveza tuširanja može biti naređena zbog higijensko sanitarnih razloga.

 

 

Članak 9

(Odjeća i oprema)

Predmeti smatrani opremom za krevet, odjeća i osobni veš, kao i druga oprema za upotrebu koju je Uprava dužna odobriti zatvorenim i interniranim osobama u institutu, indicirana je sa specifičnim ukazivanjem na njen kvalitet, na tabelama podijeljenim na žene i muškarce, a što je određeno ministarskom odlukom.

Odjevni predmeti gore navedeni moraju imati karakteristike adekvatne sezonskim promjenama i posebnim klimatskim uvjetima u zonama gdje se nalaze instituti; njihov kvantitet mora dozvoliti promjene zbog osiguravanja dobrih uvjeta čistoće i konzervacije.

Za svaki odjevni ili opremni predmet predviđen je rok trajanja tj. korištenja.

Uprava zamjenjuje čak i prije isteka roka trajanja, utrošene odjevne i opremne predmete. Ukoliko je utrošenost uzrokovana od strane zatvorenika ili interniranog isti je obavezan naknaditi štetu.

Izostavljeno

Zatvorenici i internirani koji koriste osobne odjevne i opremne predmete njihovog vlasništva a koji se ne mogu prati normalnim procedurama kao predmeti koje dostavlja Uprava, moraju prati iste na sopstveni trošak.

Uprava zavoda dostavlja civilna odjela osobama po izlasku iz zavoda, ukoliko oni sami ne mogu osigurati ista na sopstveni trošak.

 

 

Članak 10

(Oprema i osobni predmeti u vlasništvu)

 

Unutarnji pravilnik određuje slučajeve u kojima zatvorene i internirane osobe mogu pristupiti korištenju osobne opreme njihovog vlasništva i uz to još predviđa i koji su opremni predmeti koji im se mogu dati na korištenje.

Osiguran je servis kemijske praonice u koju zatvorene i internirane osobe imaju pristup, takođe i na njihov trošak.

Dozvoljena je upotreba predmeta od posebne moralne i afektivne vrijednosti ukoliko isti nemaju veću materijalnu vrijednost i ako se to ne suprotstavlja normalnom načinu života i rada u institutu.

 

 

Članak 12

(Kontrola upotrebe namirnica i cijena prehrambenih proizvoda u prodaji u institutu)

 

Zastupništvo zatvorenih i interniranih osoba predviđeno je šestom stavkom članka 9 Zakona a sastoji se od tri osobe.

U institutima u kojima se obroci pripremaju u više kuhinja, osniva se zastupništvo zatvorenika za svaku od kuhinja.

Zastupnici zatvorenih i interniranih osoba prisustvuju u primitku prehrambenih proizvoda, kontroliraju kvalitet i kvantitet i da li se isti proizvodi upotrebljavaju u cjelini.

Zatvorenicima i interniranim radnicima ili studentima koji su u sustavu zastupništva, izdaju se i dozvole za odsustvo sa posla ili iz škole da bi tako mogli obavljati bolje njihove radne zadatke.; zatvorenicima i interniranim osobama koje rade za Upravu kaznenog zavoda te dozvole su i naknađene.

Gore navedeno zastupništvo kao i osoba delegirana od strane direktora i indicirana u sedmoj stavci članka 9 Zakona, podnose zajedno ili odvojeno njihove primjedbe direktoru.

Direkcija mjesečno prima informacije od općinskih autoriteta o tekućim cijenama vani relativnim za proizvode koji odgovaraju onima u prodaji ili isto tako prima informacije o cijenama koje se praktikuju u prodavaonicama velike distribucije a koje se nalaze u neposrednoj blizini instituta. Cijene proizvoda u prodaji ili rasprodaji komuniciraju se isto tako i zastupništvu zatvorenika i interniranih osoba i moraju biti prilagodne vanjskim cijenama odnosno moraju se podudarati sa prethodno pomenutim informacijama.

 

Članak 13

(Prostorije za konfekciju i podjelu prehrambenih proizvoda. Upotreba pećnice)

Izostavljeno

Hrana se konzumira u za to namijenjenim lokalima gdje se ne može smjestiti preveliki broj zatvorenika ili interniranih. Unutarnji pravilnik određuje modalitete po kojima, na smjenu, zatvorenici i internirani mogu da kuhaju u za to namijenjenim lokalima.

Dozvoljena je zatvorenicima i interniranima, u njihovim sobama, upotreba osobne pećnice za zagrijavanje tečnih proizvoda ili već kuhanih proizvoda, kao i za pripremanje pića i jednostavnih i brzih obroka.

Dimenzije i karakteristike pećnica moraju biti u skladu sa ministarskim propisima koji osim toga reguliraju i modalitete za upotrebu kao i podnošenje troškova bar djelomice.

Izostavljeno

Unutarnji pravilnik može predvidjeti, bez karaktera kontinuiteta, da bude dozvoljeno zatvorenicima i interniranima kuhanje prehrambenih proizvoda, određujući pri tome dozvoljene proizvode kao i modalitete koje treba primjeniti.

 

 

Članak 14

(Prijem, kupovina i posjedovanje predmeta i prehrambenih proizvoda)

 

Unutarnji pravilnik određuje za sve zatvorenike i internirane koji borave u institutu, proizvode i predmete koje mogu posjedovati, kao i kupovinu i prijem, a koji su potrebni za osobnu njegu i za obavljanje kulturnih, rekreativnih i sportskih aktivnosti. U individualizaciji proizvoda i predmeta koji su dozvoljeni takođe se vodi računa i o novim tehnološkim instrumentima. Zabranjeno je u svakom slučaju posjedovanje novca.

Postoje i ograničenja koja su motivirana sigurnosnim potrebama takođe i u relaciji sa diferenciranjem za zatvorenički režim koji slijedi u člancima 14a, 41a i 64 Zakona.

Nije dozvoljen prijem alkoholnih pića s vana. Dozvoljena je kupovina u unutarnjoj prodaji kao i dnevno konzumiranje vina u mjeri ne većoj od pola litra a ne jačeg od dvanaest stupnjeva ili konzumiranje piva u mjeri ne većoj od jednog litra. Distribucija i konzumacija tih pića obavlja se u lokalima u kojima se konzumiraju obroci. U svakom slučaju zabranjeno je sakupljanje alkoholnih pića.

Nedozvoljene predmete direkcija oduzima i, izuzev ukoliko isti ne predstavljaju elemente prekršaja, predaje zatvorenicima i interniranima u momentu njihovog otpusta iz instituta. Raznorazni proizvodi i predmeti u istrošenom stanju ili preveliki predmeti koji ne mogu biti zadržani u magazinu instituta vraćaju se familiji koja ih preuzima u momentu razgovora ili se ti predmeti šalju na njihovu adresu a troškove snose zatvorenici odnosno internirani.

Proizvodi i predmeti koji dolaze s vana moraju biti složeni u pakete koji su podvrgnuti kontroli prije predaje primaocima.

Zatvorenici i internirani mogu primiti četiri paketa mjesečno koji ne smiju u cjelini težiti više od dvadeset kilograma, a čiji sadržaj mora biti isključivo odjevnog karaktera, odnosno u slučajevima i sa modalitetima određenim unutarnjim pravilnikom, paketi mogu sadržavati i prehrambene proizvode za opće konzumiranje a iste nije potrebno premještati tokom kontrole.

Predmeti za osobnu upotrebu moraju biti kupljeni ili primljeni u normalnom kvantitetu odnosno onoliko koliko je neophodno za njegu jedne osobe.

Prehrambeni proizvodi primljeni s vana ili kupljeni ne smiju prelaziti normalni kvantitet koji je potreban za jednu osobu.

Zatvorenici ili internirani ne mogu sakupljati prehrambene proizvode u kvantitetu koji prelazi njihove potrebe za tjedan dana.

Ograničenja o kojima je govoreno u prethodnim stavkama ne odnose se na pakete, na predmete i na proizvode koji su upućeni zatvorenicama majkama sa djecom u institutu upravo zbog potreba koje pomenute imaju za djecu.

 

 

Članak 15

(Ustupanja među zatvorenicima i interniranima)

Ustupanja i primanja suma među zatvorenicima i interniranima je zabranjeno, izuzev ako se ne radi o članovima iste familije.

Dozvoljeno je samo ustupanje predmeta od male vrijednosti među zatvorenicima i interniranima.

 

 

Članak 17

(Sanitarna asistencija)

 

Izostavljeno

Odobrenja za preglede na sopstveni trošak od strane sopstvenog ljekara izdaje direktor instituta a koja važe za okrivljene osobe nakon izricanja presude prvog stupnja a takođe i za osuđenike i internirane.

Na isti način kao što je predviđeno za preglede na sopstveni trošak, mogu se izdati i odobrenja za korištenje ljekarskih, kirurških i terapeutskih usluga koje se obavljaju na trošak zainteresiranih a usluge mogu obavljati zdravstvena lica i tehničari koje zatvorenici mogu izabrati u ambulantama i kliničkim ili hirurškim odjelima u institutima.

 

Izostavljeno

Članak 21

(Bibliotekarske usluge)

 

Direkcija instituta mora brinuti o tome da zatvorenici i internirani imaju povoljne uvjete za pristup izdanjima u bibliotekama instituta, kao i da imaju mogućnost da se sporazumno mogu poslužiti čitanjem izdanja koja se nalaze u bibliotekama i centrima za javno čitanje koji funkcioniraju u mjestu u kojemu se nalazi institut.

Izostavljeno

Zastupnici zatvorenika i interniranih osoba biraju se žrijebnim izvlačenjem sa modalitetima predviđenim u članku 67, u broju od tri do pet u zavisnosti od instituta koji ima broj prisutnih ne veći ili veći od 500.

U okviru bibliotekarskih usluga stavlja se na raspolaganje i jedna sala za čitanje u koju imaju pristup zatvorenici i internirani. Zatvorenici i internirani radnici i studenti imaju pristup u salu za čitanje takođe i u satima nakon obavljenog posla ili studiranja. Unutarnji pravilnik određuje modalitete i radno vrijeme za pristup u salu za čitanje.

 

 

Članak 23

(Modaliteti za ulazak u institut)

 

Direkcija brine o tome da zatvorenik i internirani u momentu ulaska u institut budu podvrgnuti osobnoj kontroli, uzimanju otisaka prstiju i da se osposobe kako bi mogli obavljati funkcije predviđene prvom stavkom članka 29 Zakona, uz modalitete o kojima se govori u članku 62 ovoga Pravilnika. Osoba se podvrgava ljekarskom pregledu ne kasnije od narednog dana nakon ulaska u institut.

Izostavljeno

Jedan ekspert za promatranje i postupanje obavlja razgovor sa zatvorenikom ili interniranim u momentu njegovog ulaska u institut da bi mogao verificirati da li bi i eventualno uz koje mjere mogao adekvatno podnijeti restriktivno stanje. Rezultat tih ispitivanja se komunicira osoblju zaduženom za neophodne intervencije kao i grupi osoblja zaduženog za promatranje i postupanje o čemu se govori u članku 29. Eventualni aspekti rizika signaliziraju se sudskim organima indiciranim u stavci 2. Ukoliko je osoba narkoman isto se signalizira u servis za narkomane unutar instituta.

Izostavljeno

Direktor instituta ili osoba u kaznenom institutu od njegovog povjerenja obavlja razgovor sa zatvorenikom u cilju saznavanja neophodnih informacija koje se upisuju u registar predviđen člankom 7 Pravilnika za izvršavanje kodeksa kaznene procedure o kojemu govori ministarska odluka od 30 septembra 1989, broj 334, kao i u osobnu karticu i s ciljem da mu se dostave sve potrebne informacije predviđene prvom stavkom članka 32 Zakona kao i izvod indiciran stavkom 2 članka 69 ovoga Pravilnika. Posebno se obraća pažnja na mogućnost pristupa mjerama koje su alternativne zatvoru kao i odobravanje drugih povlastica u kaznenom zavodu.

Ukoliko zatvorenik ili internirani odbije da dostavi svoje osobne podatke ili kada postoje motivirane sumnje da su dostavljeni lažni podaci osobe ili kada je nemoguće utvrditi stvarni identitet te osobe, ista se privremeno identificira pod imenom "nepoznat" sa fotografijom i podacima o tjelesnim oznakama što se dostavlja sudskim autoritetima.

U toku razgovora osoba se poziva na ukazivanje osobnih ili familijarnih problema za koje je neophodno odmah intervenirati. O istim problemima direkcija informira centar za socijalni rad.

Predmeti koje dostavljaju zatvorenici ili internirani kao i oni pronađeni pri pretresanju a koje oni ne mogu kod sebe zadržati, oduzimaju se i zadržavaju u direkciji. Predmeti koji se ne mogu konzervirati prodaju se u korist zatvorenika ili se šalju na njegov trošak osobi od njegovog povjerenja. O pomenutim operacijama sastavlja se zapisnik.

O predmetima dostavljenim od strane okrivljenika ili nađenim kod istog tokom pretresanja informira se sudski autoritet koji nastavlja sa procedurom.

 

 

Izostavljeno

Članak 25

(Registar advokata)

 

U svakom kaznenom institutu postoji registar advokata koji je vidno postavljen kako bi ga zatvorenici i internirani mogli konsultirati.

Zabranjeno je osoblju kaznenog instituta da direktno ili indirektno utiču na izbor branioca.

 

 

Članak 33

(Režim posebnog nadzora)

Izostavljeno

 

O privremenoj odluci za režim posebnog nadzora i o restrikcijama kojima je podvrgnuta zatvorena ili internirana osoba komunicira se zainteresiranom koji potpisuje po primitku komunikacije.

Definitivne odluke ili odluke koje produžavaju trajanje režima posebnog nadzora komuniciraju se od strane direkcije instituta zatvoreniku ili interniranom putem dostavke integralne kopije o donesenim odlukama i o odlukama kojima je eventualno prethodno predviđen privremeni posebni nadzor.

 

 

Izostavljeno

Članak 34

(Žalba protiv odluke za poseban nadzor)

Žalba protiv definitivne odluke ili produžetka režima posebnog nadzora, ako je predložena aktom primljenim od strane direktora instituta, upisuje se u registar što je predviđeno člankom 123 kodeksa kaznene procedure i člankom 44 zakonske odluke od 28.07.1989, broj 271 i dostavlja se najkasnije u roku narednog dana u ovjerenoj kopiji Sudu za nadzor kojemu se dostavlja i kopija osobne kartice zainteresiranog kao i odluka o produženju režima posebnog nadzora. U hitnom slučaju komunikacija se dostavlja bržim putevima.

Zatvorena ili internirana osoba pri podnošenju žalbe može kontekstualno imenovati svog branioca.

 

 

Izostavljeno

Članak 35

(Zatvorenici i internirani stranci)

 

U izvršenju mjera lišavanja slobode stranih državljana moraju se imati u vidu njihove jezične teškoće i razlike u kulturi. Moraju biti favorizirane mogućnosti kontakta sa konzularnim autoritetima njihove Zemlje.

Mora se osim toga favorizirati i intervencija osoblja za kulturno posredništvo putem konvencija sa lokalnim institutima ili dobrovoljnim organizacijama.

 

 

Članak 37

(Razgovori)

 

Razgovori zatvorenika, interniranih osoba i okrivljenih nakon izricanja presude prvog stupnja odobreni su od strane direktora instituta. Razgovori sa osobama koje ne pripadaju familiji odobravaju se samo ukoliko za to postoje opravdani razlozi.

Za razgovore sa okrivljenicima nakon izricanja presude prvog stupnja moraju se imati dozvole izdate od sudskih autoriteta koji nastavljaju sa procedurom.

Izostavljeno

U toku razgovora mora se imati korektno vladanje odnosno ne smije se smetati drugim prisutnima. Osoblje koje je zaduženo za kontrolu suspendira razgovor osobama koje se nekorektno i nasilno ponašaju i za to obavještava direktora koji donosi odluku o izostavljanju zainteresiranog sa razgovora.

 

Izostavljeno

Zatvorene i internirane osobe imaju pravo na šest razgovora mjesečno. Kada se radi o zatvorenicima i interniranima okrivljenim za neke od prekršaja predviđenih prvim periodom prve stavke članka 4a Zakona a za koje se pristupa zabrani povlastica gdje je to predviđeno, broj razgovora tada ne smije prelaziti četiri mjesečno.

Osobama teškim invalidima ili ukoliko se razgovor obavlja sa djecom mlađom od deset godina ili kada za to postoje posebne okolnosti, mogu se odobriti dozvole za razgovore i van ograničenja predviđenih stavkom 8.

Razgovor maksimalno traje jedan sat. U slučaju posebnih okolnosti dozvoljeno je produljiti razgovor sa familijom. Razgovor sa osobama iz familije je svakako produžen najviše na dva sata kada iste stanuju u mjestima različitim od mjesta gdje se nalazi institut, ako u prethodnom tjednu zatvorenik ili internirani nisu koristili niti jedan razgovor i ako uvjeti i organizacija instituta to dozvoljavaju. Za svaki razgovor sa zatvorenikom ili interniranim mogu prisustvovati ne više od tri osobe. Dozvoljeno je povisiti taj broj ukoliko se radi o familiji.

 

 

Izostavljeno

Članak 38

(Pismena i telegrafska korespondencija)

 

Zatvorenicima i interniranima dozvoljeno je da pošalju ili prime pismenu i telegrafsku korespondenciju. Direkcija može odobriti i prijem fax-a.

S ciljem da dozvoli korespondenciju Uprava instituta besplatno dostavlja zatvorenicima i interniranima koji ne mogu to sami sebi osigurati pribor za redigovanje pisama kao i obične poštanske markice.

U prodaji u institutu moraju uvijek biti na raspolaganju za kupovinu predmeti i pribori neophodni za korespondenciju.

Na koverti pismene korespondencije u slanju zatvorenik ili internirani moraju napisati sopstveno ime i prezime.

Korespondencija u zatvorenoj koverti u slanju ili u primitku kontrolira se radi eventualnih vrijednosti ili predmeta koji nisu dozvoljeni. Kontrola se mora obaviti uz modalitete po kojima se garantira nekontroliranje pismenog sadržaja.

Direkcija, ukoliko postoji sumnja da u korespondenciji koja je u odlasku ili u dolasku postoje sdaržaji koji mogu biti smatrani kao elementi prekršaja ili koji mogu determinirati opasnost za red i sigurnost, zadržava poslanicu signalizirajući pomenute slučajeve magistru za nadzor ili ukoliko se radi o okrivljeniku sve do izricanja presude prvog stupnja signalizira se sudskom autoritetu koji nastavlja sa procedurom.

Pismena korespondencija koja je podvrgnuta kontroli zbog signalizacije ili službenim putem šalje se ili se zadržava po odluci magistra za nadzor ili po odluci sudskog autoriteta koji nastavlja u proceduri.

Odluke o kojima govori stavka 6 i stavka 7 primjenjuju se takođe i na telegrame i na fax u dolasku.

Tamo gdje direkcija utvrdi da jedan telegram u odlasku ne smije biti poslan zbog razloga o kojima govori stavka 6, isto se komunicira magistru za nadzor ili sudskom autoritetu koji nastavlja u postupku a koji donose odluku o tome da li se poslanica treba slati ili ne.

Zatvorena ili internirana osoba odmah se informira o zadržavanju korespondencije.

Ne smije biti podvrgnuta kontroli pismena korespondencija zatvorenika i interniranih osoba adresirana na internacionalne upravne i sudske organe koji se bave zaštitom prava čovjeka, a u čijem je sustavu i sama Italija.

 

 

Članak 39

(Telefonska korespondencija)

 

U svakom institutu su instalirani jedan ili više telefona zavisno od potreba.

Osuđenici i internirani mogu biti ovlašćeni od direktora instituta da imaju telefonsku korespondenciju sa familijom a kada za to postoje opravdani razlozi i sa osobama koje nisu iz kruga familije jedanput tjedno. Oni mogu osim toga biti ovlašćeni i da imaju telefonsku korespondenciju i sa osobama iz familijarnog kruga u momentu njihovog povratka u institut odnosno nakon isteka dozvole za izlazak iz instituta. Kada se radi o zatvorenim i interniranim osobama okrivljenim za neke od prekršaja predviđenih prvim periodom prve stavke članka 4a Zakona za koje se primjenjuje zabrana povlastica gdje je to predviđeno, broj telefonskih razgovora ne smije biti veći od dva razgovora mjesečno.

Odobrenja se mogu izdati, osim već predviđenih ograničenja određenih stavkom 2, imajući u vidu hitne i posebno važne motive, odnosno ukoliko se razgovori obavljaju sa djecom mlađom od deset godina, kao i u slučaju premještaja zatvorenika.

Okrivljenicima se može odobriti telefonska korespondencija sa frekvencom i modalitetima o kojima se govori u stavkama 2 i 3 o čemu odlučuje sudski autoritet koji nastavlja sa postupkom, ili nakon izricanja presude prvog stupnja odluke donosi magistar za nadzor.

Zatvorenik ili internirani koji namjeravaju produljiti telefonsku korespondenciju moraju podnijeti pismenu istancu kompetentnim autoritetima indicirajući traženi telefonski broj i imena osoba sa kojima želi korespondirati. Odobrenje je važeće sve dok se ne intervenira opozivanjem. U slučajevima o kojima govore stavke 2 i 3 tražilac mora takođe indicirati i motive zbog kojih mu se treba izdati odobrenje koje je važeće, ukoliko se izda, sve dok postoje indicirani motivi. Odluka o podnesenoj istanci mora biti motivirana bilo to u slučaju odobravanja ili u slučaju negiranja.

Telefonski kontakt određuje osoblje instituta uz tehnološke modalitete koji su na raspolaganju. Svaka telefonska konverzacija maksimalno traje deset minuta.

Sudski autoritet koji je kompetentan da izda odluke o kontroliranju pismene korespondencije na osnovu članka 18 Zakona može donijeti i odluku o tome da telefonske konverzacije budu prisluškivane i registrirane putem odgovarajućih sredstava. Mora uvijek biti registrirana telefonska konverzacija odobrena po zahtjevu zatvorenika ili interniranih okrivljenih za prekršaje indicirane člankom 4a Zakona.

Telefonska korespondencija obavlja se na trošak zainteresirane osobe ili putem pretplaćene telefonske kartice.

Obračunavanje troškova se vrši za svaki telefonski razgovor.

U slučaju vanjskog poziva upućenog na potražnju telefonske korespondencije sa zatvorenikom ili interniranim, zainteresiranom se može dati samo komunikacija o imenu osobe koja zove naravno ako za to ne postoje motivi koji mogu predstavljati prepreku. Ukoliko poziv dolazi od strane osoba iz kruga familije zatvorenik može konverzirati ako su obje osobe u konverzaciji autorizirane i vodeći uvijek računa o odlukama iz stavke 7.

 

 

Članak 40

(Korištenje radija i drugih instrumenata)

 

Dozvoljena je upotreba jednog osobnog radija zatvorenicima i interniranima. Osim toga direktor može odobriti tu upotrebu čak i u sobama za noćenje a isto tako i držanje kompjutera i drugih uređaja za čitanje traka ili compact disc koji su neophodni zbog posla ili studija.

Za to određeni ministarski propisi određuju karakteristike, modalitete upotrebe i eventualni konvencionalni trošak električne energije.

 

 

Članak 46

(Izostavljanje sa instruktivnih kurseva i profesionalnih formacija)

 

Zatvorenici ili internirani u toku instruktivnih kurseva čak i individualnih ili za profesionalnu formaciju, ukoliko imaju nekorektno ponašanje koje onemogućava pozitivno obavljanje njihovih zadataka, izostavljaju se sa kursa.

Odluku o izostavljanju sa kursa donosi direktor instituta nakon što je konsultirao grupu osoblja za promatranje i postupanje kao i primjedbe školskih autoriteta. Odluka mora biti motivirana, posebno ako je riječ o izostavljanju koje se suprotstavlja primjedbama od strane prethodno pomenutih autoriteta. Odluka se može uvijek opozvati ukoliko se utvrdi da komplesivno ponašanje zatvorenika ili interniranog dozvoljava ponovno uključivanje istih na pohađanje kurseva.

 

 

Članak 49

(Kriteriji prioriteta za prijem na posao unutar instituta)

 

Pri odlučivanju o prioritetu za prijem zatvorenika i interniranih na obavljanje radnih zadataka unutar instituta vodi se računa o elementima indiciranim u šestoj stavci članka 20 Zakona.

Direktor instituta osigurava nepristrasnost i transparentnost po pitanju prijema zainteresiranih na obavljanje radnih zadataka unutar instituta vodeći naravno računa i o primjedbama grupe za promatranje i postupanje.

 

 

Članak 50

(Obaveza za obavljanje radnih zadataka)

 

Osuđenici i osobe podvrgnute mjerama sigurnosti poljoprivredne kolonije ili zavoda za rad kojima nije dozvoljen pristup u režim poluslobode ili za posao van instituta i koji nisu ovlašćeni da obavljaju zanatske, intelektualne i umjetničke aktivnosti ili da obavljaju poslove u kućnom okrugu, a za koje nije na raspolaganju neki od poslova koji odgovaraju kriteriju indiciranom u šestoj stavci članka 20 Zakona, imaju obavezu da obavljaju druge radne aktivnosti odnosno one koje su organizirane u samom institutu.

 

 

Članak 53

(Izostavljanje osoba iz radnih aktivnosti)

 

Odluku o izostavljanju iz radnih aktivnosti donosi direktor instituta nakon konsultiranja članova grupe za promatranje i ukoliko je to neophodno konsultiraju se i poslovođa kao i davalac posla i to samo kada zatvorenik ili internirani manifestuju odbijanje obavljanja radnih zadataka.

 

 

Članak 56

(Oduzimanja iz remuneracije)

 

Oduzimanje kvote iz remuneracije za naknadu troškova izdržavanja kao i oduzimanja predviđena drugom stavkom, brojevi 1) i 3) članka 145 kaznenog kodeksa, od osuđenih osoba obavlja se tokom svake likvidacije remuneracije.

Ostaje pri tome kompetencija sudije za izvršavanje o eventualnim kontroverzijama relativnim podjeli i likvidaciji troškova za izdržavanje osoba koje borave u institutu, za žalbe koje su relativne izvršenoj naredbi pri oduzimanju o kojima se govori u članku 145 za što je kompetentan magistar za nadzor.

 

 

Članak 58

(Slobodne manifestacije religije)

 

Zatvorenici i internirani imaju pravo da učestvuju u njihovoj religioznoj konfesiji naravno ako su iste kompatibilne sa redom i sigurnošću u institutu i ne protive se Zakonu i to uvijek na osnovu odluka ovoga članka.

Dozvoljeno je zatvorenicima i interniranima koji to žele da u individualnim sobama odnosno mjestima koja njima pripadaju kad je riječ o sobama sa više kreveta, eksponiranje slika i simbola sopstvene religiozne konfesije.

Dozvoljeno je i u toku slobodnog vremena pojedinim zatvorenicima i interniranima praktikovanje kulta sopstvene religiozne profesije, naravno ukoliko se ista ne praktikuje nasilnim ponašanjem koje bi moglo ugroziti zajednicu.

Izostavljeno

Za religioznu instrukciju ili za praktikovanje kulta od strane osoba koje praktikuju različite religiozne konfesije, čak i u nedostatku ministara kulta, direkcija instituta daje na raspolaganje za to namijenjene lokale.

 

Izostavljeno

Članak 61

(Odnosi sa familijom i progresije u postupanju)

 

Predispozicija programa za intervenciju zbog njegovanja odnosa između zatvorenika i interniranih i njihovih familija dogovara se između predstavnika direkcije instituta i predstavnika centra za socijalni rad.

Posebna pažnja se posvećuje kriznom stanju osobe nakon njenog udaljivanja iz familijarnog kruga i nastoji se dati mogućnost održavanju dobrih odnosa sa djecom posebno malodobnom, kao i pripremanje familije, budućeg ambijenta u kojemu će provoditi život zainteresirana osoba, a naravno i ponovni povratak u socijalni kontekst. S tim ciljem i na osnovu specifičnih indikacija grupe za promatranje, direktor instituta može:

a) odobriti razgovore osim onih već predviđenih člankom 37;

b) ovlastiti posjete od strane osoba kojima su dozvoljeni razgovori i odobriti da isti mogu provesti jedan dio dana zajedno s njima u lokalima koji su za to namijenjeni ili isto tako da vani mogu zajedno konzumirati obroke, a sve to uz modalitete koji su predviđeni drugom stavkom članka 18 Zakona.

 

 

Članak 62

(Komunikacija o ulasku u institut)

 

Odmah nakon ulaska u kazneni institut bilo u slučaju dolaska sa slobode ili premještaja, kazneno osoblje traži od zatvorenika ili interniranoga da li namjeravaju komunicirati njihov ulazak osobama iz familijarnog kruga ili drugim indiciranim osobama, a ukoliko oni to žele mogu isto komunicirati običnom poštom ili telegrafom. Izjava se upisuje u zapisnik.

Komunikacija koja se šalje u jednoj otvorenoj koverti ili putem telegrama može biti samo jedna i to ona koja je relativna ili za prvi ulazak u kazneni institut ili ona reltivna premještenju, a ista se mora prezentirati direkciji koja odmah šalje poslanicu na trošak zainteresiranog. Ukoliko se radi o malodobnoj osobi ili zatvoreniku ili interniranomu koji nije u mogućnosti snositi trošak, Uprava preuzima na sebe isplatu istog.

Ukoliko je riječ o strancu njegov ulazak u institut komunicira se konzularnom autoritetu naravno uz modalitete predviđene normativama u toku.

 

 

Članak 69

(Informacije o normama i dispozicijama koje reguliraju kazneni život)

U svakom kaznenom institutu moraju postojati ili u biblioteci ili u drugim lokalima u kojima zatvorenici imaju slobodan pristup, tekstovi Zakona, tekstovi ovoga Pravilnika, unutarnjeg Pravilnika kao i dispozicije o pravima i dužnostima zatvorenika i interniranih, kao i o disciplini i postupanju.

U momentu ulaska u institut svaki zatvorenik ili internirani dobija izvod osnovnih propisa o kojima govori stavka 1, sa indikacijom mjesta u kojemu se može konsultirati integralni tekst. Gore pomenuti izvod dostavlja se na jezicima koji se najčešće govore među zatvorenicima i interniranima strancima.

O svakoj naknadnoj dispoziciji u materijama indiciranim u stavci 1 daje se komunikacija zatvorenicima i interniranima.

Zatvorenici i internirani mogu konsultirati propise i dispozicije koji reguliraju život u kaznenom institutu takođe i putem pojašnjavanja istih.

 

 

Članak 70

(Propisi i ponašanja)

 

Zatvorenici i internirani imaju obavezu da konsultiraju propise koji reguliraju život u kaznenom institutu kao i dispozicije od strane osoblja instituta; moraju imati korektno ponašanje prema osoblju kaznenog instituta kao i prema osobama koje dolaze u posjet institutu.

Zatvorenici i internirani u njihovim međusobnim kontaktima moraju se korektno ponašati.

U međusobnim odnosima osoblje instituta i zatvorenici i internirani moraju se persirati.

 

 

Članak 72

(Nadoknada troškova za štete nanesene dobrima Uprave ili trećim licima)

U slučaju nanošenja štete nekretninama Uprave, direkcija obavlja istragu i identificira osobu koja je provocirala štetu kao i koliki je iznos nanijete štete.

Na kraju istrage i nakon konsultiranja zainteresiranog, direkcija dostavlja pismenim putem dug osobi odgovornoj za štetu, pozivajući istu na nadoknadu štete fiksirajući modalitete kojima je moguća nadoknada čak i plaćanjem u ratama.

Suma koja je određena za nadoknadu štete uzima se od novca na raspolaganju.

U slučaju nanošenja štete nad stvarima koje pripadaju drugim zatvorenicima ili interniranima direkcija instituta brine se o favoriziranju spontane nadoknade štete.

Spontana nadoknada štete smatra se kao olakšavajuća okolnost u eventualnom disciplinarnom postupku.

 

 

Članak 75

(Istance i žalbe)

Magistar za nadzor, regionalni upravitelj i direktor instituta moraju dati mogućnost svim zatvorenim i interniranim osobama da mogu imati direktni kontakt s njima. Do tih kontakata dolazi u periodičnim individualnim razgovorima od strane direktora. Pomenuti posjećuju često lokale u kojima se nalaze zatvorenici i internirani, a tokom tih posjeta isti imaju veću mogućnost da se individualno obrate njima radi neophodnih razgovora ili radi podnošenja eventualnih istanci ili usmenih žalbi. Pristupi magistra za nadzor u institut kao i regionalnog upravitelja upisani su u registar rezerviran za svaki od dva autoriteta u kojemu isti indiciraju utiske i primjedbe nakon posjeta. Takođe i direktor bilježi u poseban registar obavljene audijencije.

Zatvorenicima i interniranima koji to zatraže dostavlja se sav pribor koji je neophodan za redigovanje istanci ili žalbi autoritetima indiciranim člankom 35 Zakona.

Ako zatvorenik ili internirani odluči da koristi sistem zatvorene koverte mora direktno na istoj napisati "rezervirana". Ukoliko pošiljalac nema finansijskih mogućnosti direkcija instituta preuzima te troškove.

Magistar za nadzor i osoblje kaznene Uprave informiraju i to u najkraćem mogućem roku zatvorenika ili interniranog koji su podnijeli istancu, pismenu ili usmenu žalbu, o donesenim odlukama i motivima koji su determinirali neprihvatanje istance ili žalbe.

 

 

Članak 76

(Nagrade)

 

Nagrade se daju po inicijativi direktora zatvorenicima i interniranima koji su se istakli zbog:

posebnog zauzimanja u obavljanju radnih zadataka;

posebnog zauzimanja i dobrog profita u školskim kursevima i profesionalnim obukama;

aktivnog surađivanja u organiziranju i u obavljanju kulturnih, rekreativnih i sportskih aktivnosti;

posebnog senzibiliteta i raspoloživosti za pomoć drugim zatvorenicima ili interniranima, zbog moralne podrške u njihovim teškim momentima odnosno njihovim osobnim problemima;

odgovornog ponašanja u kriznim situacijama života u institutu i favoriziranja kolektivnog općeg dobrog vladanja;

drugih zasluga od civilne vrijednosti.

Takva vladanja nagrađuju se:

pohvalama;

prijedlogom za povlastice indicirane u člancima 47,47 b,50,52,53,54 i 56 zakona i članka 94 odluke Predsjednika Republike od 9.10.1990.,broj 309 ukoliko za to ne postoje prepreke;

prijedlogom za pomilovanje, uvjetnu slobodu ili prijevremeni opoziv kad su u pitanju sigurnosne mjere.

Nagradu o kojoj se govori pod slovom a) stavke 2 izdaje direktor, a nagrade o kojima se govori pod b) i c) iste stavke izdaje disciplinarno vijeće nakon konsultiranja primjedbi grupe za promatranje.

U izboru vrste i modaliteta za nagrade koje se trebaju izdati mora se voditi računa o ponašanju odnosno općem vladanju zainteresiranoga.

O nagradama izdatim okrivljenima daje se komunikacija sudskom autoritetu koji nastavlja sa postupkom.

 

 

Članak 77

(Disciplinarni prekršaji i sankcije)

 

Disciplinarne sankcije primjenjuju se zatvorenicima i interniranima koji su odgovorni za:

1)nečistoću i nered osobe i prostorija;

2)napuštanje dodijeljenog mjesta bez razloga;

3)dobrovoljno neizvršavanje radnih obaveza;

4)nasilno ponašanje prema osobama u zajednici;

5)igre ili druge aktivnosti koje nisu dozvoljene unutarnjim pravilnikom;

6)simulacija bolesti;

7)promet dobara koja su dozvoljena;

8)posjedovanje ili promet nedozvoljenih predmeta, odnosno novca;

9)lukave komunikacije sa vanjskim svijetom ili unutar instituta u slučajevima indiciranim pod 2) i 3) prve stavke članka 33 Zakona;

10)bestidni akti ili akti koji se suprotstavljaju pristojnosti u javnosti;

11)zastrašivanje drugih zatvorenika ili nasilje nad istima;

12)falsifikacija dokumenata iz Uprave koji su povjereni na čuvanje zatvorenicima ili interniranima;

13)prisvajanje ili oštećenje dobara Uprave;

14)posjedovanje i promet instrumenata koji služe za vrijeđanje i ponižavanje osoba;

15)napadačko ponašanje prema osoblju kaznenog instituta ili prema drugim osobama koje se nalaze u institutu poslovno ili su u posjeti;

16)nepoštivanje naredbi ili propisa odnosno njihovo nerazložno neizvršavanje ili kašnjenje u izvršavanju;

17)zakašnjenja koja nisu motivirana pri povratku u institut što je predviđeno člancima 30,30b,51,52 i 53 Zakona;

18)partecipacija u neredima i pobunama;

19)promocija nereda i pobuna;

20)bijeg;

21)događaji predviđeni zakonom kao prekršaji i učinjeni na štetu drugih zatvorenika, osoblja kaznenog instituta ili posjetilaca.

Disciplinarne sankcije primjenjuju se čak i u hipotezi pokušaja gore navedenih prekršaja.

Sankcija isključivanja iz zajedničkih aktivnosti ne može biti primjenjena za prekršaje predviđene pod brojevima 1) i 8) stavke 1, osim ako je prekršaj počinjen u roku od tri mjeseca od posljednjeg prethodnog prekršaja iste vrste.

O sankcijama koje se primjenjuju okrivljenima komunicira se sudskom autoritetu koji nastavlja sa postupkom.

 

 

Članak 78

(Disciplinarni postupci predostrožnosti)

U slučaju apsolutne hitnosti koja je determinirana potrebom sprečavanja nanošenja šteta osobama ili stvarima, kao i pojava ili širenje nereda ili u slučaju događaja posebno teških za sigurnost i red u institutu, direktor može odlučiti u predostrožnoj mjeri i sa motiviranim postupkom da zatvorenik ili internirani koji je počinio prekršaj sankcioniran isključenjem istog iz zajedničkih aktivnosti, mora ostati u individualnoj sobi u iščekivanju poziva disciplinarnog vijeća.

Odmah nakon preuzimanja mjera predostrožnosti ljekar pregleda osobu i izdaje dokumentaciju predviđenu stavkom 2 članka 39 Zakona.

Direktor aktivira i obavlja što prije disciplinarni postupak primjenjujući odluku iz stavke 2 slijedećeg članka 81.

Mjera predostrožnosti ne može trajati više od deset dana. Vrijeme provedeno u predostrožnoj mjeri oduzima se od vremena trajanja eventualne primjenjene sankcije.

 

 

Članak 96

(Istanca za povjeravanje na probu u centar za socijalni rad i odluka)

 

Istanca za povjeravanje na probu u centar za socijalni rad koju podnosi osuđenik tj. zatvorenik prezentirana je direktoru instituta koji istu prenosi teritorijalno kompetentnom magistru za nadzor kao i osobnu karticu zainteresiranog. Direktor postupa isto tako i u slanju prijedloga disciplinarnog vijeća.

 

 

Izostavljeno

Članak 99

(Povjeravanje na probu u posebnim slučajevima)

Ukoliko osuđenik narkoman ili alkoholičar traži povjeravanje na probu predviđeno člankom 94 odluke Predsjednika Republike od 9.10.1990.godine, broj 309, nakon što je naredba za izvršenje kazne već izdata, molba se podnosi direktoru instituta koji je prenosi bez kašnjenja organima državnog tužilaštva kompetentnim za izvršavanje.

 

 

Izostavljeno

Članak 103

(Smanjivanje kazne zbog prijevremene slobode)

 

Podnošenje zahtjeva i prijedloga za odobravanje povlastice što je predviđeno člankom 54 Zakona a primjenjuju se odluke stavke 1 članka 96 zbog njihove kompatibilnosti.

Izostavljeno

 

 

Članak 104

(Uvjetna sloboda)

 

Direktor prenosi bez oklijevanja sudu za nadzor zahtjev ili prijedlog za uvjetnu slobodu prilažući pri tom i osobnu karticu zainteresirane osobe kao i rezultate promatranja iste.

Izostavljeno

 

 

Članak 106

(Opraštanje duga)

Izostavljeno

 

Podnošenje prijedloga ili zahtjeva suspendira proceduru izvršavanja za plaćanje troškova postupka koji je eventualno u toku. S tim ciljem službena kancelarija nadzornika komunicira o podnošenju istance ili prijedloga kancelariji sudije za izvršavanje. Istoj kancelariji komunicira se i naredba o pozitivnom ili negativnom odgovoru.

Izostavljeno

 

 

Precedente Home Su Successiva